Bài viết

Bảo Vệ Nhà Máy

16/06/2018 Bảo vệ mục tiêu là nhà máy đòi hỏi lực lượng bảo vệ phải hiểu rõ tính chất công việc tại mục tiêu, am hiểu kiến thức pháp luật cơ bản. T...

Đọc tiếp

2018/06/30Thể loại : bảo vệ nhà máy xí nghiệpvăn phòngTab :