Bài viết

Bảo Vệ Mục Tiêu Di Động (VIP)

16/06/2018 Mục tiêu di động mà TÍN AN NHẤT bảo vệ đó chính là hàng hóa, tài sản, tiền bạc trên đường vận chuyển (nhất là việc vận chuyển nạp tiền t...

Đọc tiếp

2018/06/30Thể loại : áp tải tiềnbảo vệ yếu nhânTab :

Bảo Vệ Mục Tiêu Cố Định

16/06/2018 Thực chất bảo vệ mục tiêu cố định là đối tượng cần được bảo vệ không thể di chuyển như các công trình kiến trúc như: Tòa nhà, văn phòng ...

Đọc tiếp

2018/06/30Thể loại : bảo vệ yếu nhânTab :